Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kuusaan Bussimatkat Ky
Teollisuuskaari 2A, 45720 Kouvola
Puh. 0405228370
esko.laitinen@kuusaanbussimatkat.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Esko Laitinen
esko.laitinen@kuusaanbussimatkat.fi

Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedustelut ja pyynnöt ohjataan yhteyshenkilölle.

3. Rekisterin nimi

Kuusaan Bussimatkojen asiakasrekisteri

4. Rekisterin tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä viestintä ja markkinointi. Rekisterin hallinta ja rekisterin sisältämien tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on myös sitoutunut noudattamaan tätä tietosuojaselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:

– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Osoitetiedot
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteyshenkilön tai -henkilöiden yhteystiedot
– Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
– Yhteysloki

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan asiakkaan luovuttamista tiedoista sekä sivuston kävijänseurantatyökalusta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja eteenpäin lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, poikkeuksena Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen suojauksen periaatteet

Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna palveluntarjoajan tiloissa. Väärinkäytökset torjutaan eritasoisilla teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Asiakasrekisteriä voi käsitellä vain nimetyt rekisteröityneet henkilöt. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on häneen koskevaan tietoon tarkastus, korjaus ja kielto-oikeus. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

10. Evästeet

Rekisterinpitäjän verkkosivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi ja palvelun tarjoamisen mahdollistamiseksi. Eväste on tietue, joka taltioituu käyttäjän selaimeen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä sekä autentikoidaan kirjautuneet käyttäjät. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä verkkoselaimensa asetuksista.